Bài giảng Quản lý dự án - Đỗ Thị Lan Anh

1.1 Khái niệm dự án

Khái niệm. Tính chất dự án

1.2 Quản lý dự án

Khái niệm. Tiêu chuẩn quản lý dự án

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới QLDA

Vòng đời dự án

Các thành phần của dự án

Đặc điểm tổ chức

1.4 Quy trình QLDA

 

 

ppt144 trang | Chuyên mục: Quản Lý Dự Án | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 23/10/2014 | Lượt xem: 3020 | Lượt tải: 18download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Quản lý dự án - Đỗ Thị Lan Anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ể tiến hành công việc và nó không bao giờ chính xác tuyệt đối. Xem xét, cập nhật định kỳ Trao đổi kế hoạch với tất cả các bên liên quan. Mọi kế hoạch sẽ vô giá trị nếu không được mọi người biết đến. * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Bảng cấu trúc phân chia công việc WBS Công cụ giúp tách công việc dự án thành các bộ phận nhỏ hơn để dễ quản lý Bảng mô tả toàn bộ công việc dự án theo cấu trúc, phân công công việc cụ thể theo từng cấp quản lý, nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng nhóm công tác, có đánh giá thời gian và chi phí hoàn thành công việc đề ra * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Bảng cấu trúc phân chia công việc WBS * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Bảng cấu trúc phân chia công việc WBS * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Bảng cấu trúc phân chia công việc WBS Mức độ chi tiết và giai đoạn kiểm soát Thời gian kiểm soát như thế nào là hợp lý? * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Sơ đồ GANTT * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Sơ đồ GANTT * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Phương pháp đường tới hạn * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Phương pháp đường tới hạn * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn * CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Giảng viên: ThS Đỗ Thị Lan Anh Bộ môn: Quản lý dự án – Khoa Tài chính Kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Quản lý chi phí dự án Quản lý chi phí dự án bao gồm những quá trình cần phải thực hiện để chắc chắn rằng dự án được hoàn thành với ngân sách thoả đáng. QLCP bao gồm quản lý chi phí về lao động, nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu, cơ sở vật chất, dịch vụ, thuế v.v * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Quy trình quản lý chi phí dự án Dự toán chi phí dựa trên kế hoạch sử dụng nguồn lực; -> chi phí cho mỗi hoạt động là bao nhiêu Xây dựng ngân sách cho các khoản chi đã lên kế hoạch; -> chi phí lấy từ nguồn nào, khi nào chi? Giám sát, điều phối việc sử dụng ngân sách * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Dự toán chi phí Cần dự toán những gì? Chi phí biến đổi VC (Variable Costs): nguyên vật liệu, lương… Chi phí cố định FC (Fixed Costs): Chi thuê nhà xưởng, chi phí thành lập… Chi phí trực tiếp Direct Costs: chi cho các khoản mục của dự án Chi phí gián tiếp Indirect Costs: chi quản lý, thuế, phụ cấp ngoài lương… * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Kỹ thuật dự toán chi phí Ước tính từ trên xuống (Top down) Ước tính từ dưới lên (Bottom-up) Ước tính tương tự (Analogous Estimate) Ước tính tham số (Parametric Estimate) Ước tính bình quân (Three-point Estimate) * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Kỹ thuật dự toán tương tự/ từ trên xuống Ưu điểm Nhanh Không cần xác định hoạt động chi tiết Ít tốn chi phí Có thể dự đoán ở mọi mức độ chi tiêt của dự án Cho thấy tổng chi phí dự kiến Nhược điểm Ít chính xác Ít thông tin chi tiết, ít hiểu dự án Yêu cầu kinh nghiệm cao Khó áp dụng với những dự án phức tạp Không thấy được sự khác nhau giữa các dự án * * Sử dụng số liệu của các dự án tương tự đã có từ trước Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Kỹ thuật dự toán từ dưới lên Ưu điểm Chính xác Có sự đóng góp của đội dự án Có sự phân tích dự án chi tiết Cung cấp khả năng quản lý, điều khiển dự án hiệu quả Nhược điểm Tốn thời gian và chi phí Đội dự án phải được đào tạo kỹ năng dự toán Yêu cầu phải hiểu rõ và đã phân tích dự án chi tiết * * Dựa vào WBS, ước tính chi phí và lịch trình cho từng gói công việc, sau đó tổng hợp lại để tính tổng số cho dự án. Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Kỹ thuật dự toán tham số * * Là dự toán từ trên xuống, sử dụng các mô hình toán học và các công cụ tính toán để đưa ra các dự báo. Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Kỹ thuật dự toán 3 điểm * * Ước lượng khả dĩ nhất (ML-Most Likely): Chi phí cần để hoàn thành công việc trong điều kiện “bình thường” hay “hợp lý”. Ước lượng lạc quan nhất (MO-Most Optimistic): Chi phí cần để hoàn thành công việc trong điều kiện “tốt nhất” hay “lý tưởng” (không có trở ngại nào). Ước lượng bi quan nhất (MP-Most Pessimistic): Chi phí cần để hoàn thành công việc một cách “tồi nhất” (đầy trở ngại). Ước lượng cuối cùng tính theo công thức: (MO + 4(ML) + MP)/6 Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Xây dựng ngân sách DA * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Xây dựng ngân sách DA * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Xây dựng ngân sách DA * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Xây dựng ngân sách DA * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Giám sát ngân sách DA * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn Kinh doanh dịch vụ Photocopy * * Bài giảng môn học Quản lý dự án www.ptit.edu.vn * CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN Giảng viên: ThS Đỗ Thị Lan Anh Bộ môn: Quản lý dự án – Khoa Tài chính Kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn Quản lý rủi ro dự án ? Chạy theo: thụ động, sai đâu sửa đó, cố gắng loại bỏ rủi ro khi đã xảy ra, giảm thiểu hậu quả tiêu cực của những rủi ro đã xảy ra Đón trước và phòng ngừa: chủ động, cố gắng nhận dạng và phân tích các rủi ro, đưa ra các biện pháp quản lý rủi ro * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn Quy trình quản lý rủi ro dự án Xây dựng kế hoạch và chiến lược tổng thể quản lý phòng chống và đương đầu với rủi ro, có bộ phận chuyên trách thường xuyên Theo dõi nhận dạng các rủi ro có thể có hoặc đã xuất hiện Phân tích các rủi ro đã được nhận dạng nhận biết khả năng chúng có thể xảy ra, xảy ra như thế nào, đưa ra các giải pháp/PA đối phó Giám sát việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro phát hiện bất cập giữa KH và thực tiễn, điều chỉnh để giải pháp vận hành hữu hiệu và hiệu quả * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 1. Xây dựng KH quản lý rủi ro Nhận biết và quản lý rủi ro Phân tích đánh giá rủi ro * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 1. Xây dựng KH quản lý rủi ro Nhận biết và quản lý rủi ro Xác định điều kiện xuất hiện rủi ro; Xác định mức độ và phạm vi/tầm ảnh hưởng của rủi ro tới chi phí, tiến độ, chất lượng DA; Xác định những đối tượng bị tác động bởi rủi ro. * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 1.1 Nhận biết rủi ro * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 1.1 Nhận biết rủi ro * * Các rủi ro liên quan tới môi trường DA Các rủi ro liên quan tới việc thực hiện DA Các rủi ro liên quan tới môi trường, an toàn lao động, sức khỏe lao động Các rủi ro về thời gian, tiến độ thực hiện dự án Các rủi ro về chi phí thực hiện dự án Các rủi ro với xã hội Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 1.1 Nhận biết rủi ro * * Xác định nhu cầu khách hàng. Xác định và quản lý khai thác kỹ thuật và công nghệ trong DA. Các đối thủ thay đổi phương thức sản xuất và cạnh tranh Các nhà cung cấp nguồn lực cho dự án gặp trắc trở trong sản xuất Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 1.1 Nhận biết rủi ro * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 1.2 Báo cáo DS các rủi ro * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 1.2 Báo cáo DS các rủi ro * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 2. Phân tích đánh giá rủi ro Định tính: mô tả rủi ro về bản chất, tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng tới chất lượng DA nếu rủi ro xảy ra Định lượng: khả năng có thể xảy ra, thiệt hại tài chính khi xảy ra. Lượng hoá các tác động tiêu cực của rủi ro tới dự án thành các con số tài chính để quản lý Kết quả: Danh sách các rủi ro đã được nhận dạng; Bản mô tả tính chất, quy mô tác động, và những bên bị tác động bởi từng rủi ro * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 2.1 Phân tích rủi ro định tính Sắp xếp các rủi ro đã được nhận biết theo thứ tự ưu tiên cần xử lý Lên sơ đồ nguyên nhân – hậu quả Đánh giá mức độ và tầm ảnh hưởng của mỗi rủi ro dựa trên kinh nghiệm Phân tích xu hướng phát triển của rủi ro Lập danh sách các rủi ro cần phải theo dõi chặt chẽ thường xuyên Phân tích SWOT của doanh nghiệp đối với mỗi rủi ro * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 2.1 Phân tích rủi ro định tính * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 2.1 Phân tích rủi ro định tính * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 2.2 Phân tích rủi ro định lượng * * Đánh giá xác suất và mô hình phân phối xác suất xảy ra rủi ro của dự án Ước tính mất mát thiệt hại tài chính khi rủi ro thực sự xảy ra Thể hiện số liệu: Xây dựng ma trận tác động và xác suất của rủi ro Lập mô hình bài toán quản lý: Phân tích độ nhạy khi số liệu đầu vào biến động; Phân tích về mặt tài chính sơ đồ nguyên nhân – kết quả; Sử dụng kỹ thuật tối ưu hoá hoặc mô phỏng để đưa ra các quyết định quản lý. Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 2.2 Phân tích rủi ro định lượng * * Bảng thể hiện số liệu xác suất và tác động của rủi ro Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 2.2 Phân tích rủi ro định lượng * * Sơ đồ phân tích nguyên nhân - hậu quả Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 3. Phương án đối phó rủi ro * * Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 3. Phương án đối phó rủi ro * * Lưu ý !!! Nhắm vào gốc rễ chứ không phải chạy theo triệu chứng của vấn đề Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 3. Phương án đối phó rủi ro * * Điều hòa rủi ro tìm cách giảm thiểu khả năng rủi ro xảy ra hoặc giảm nhẹ thiệt hại khi rủi ro thực sự đã xảy ra DA có mức bất trắc thấp nên cho tiến hành sớm và nhanh. Có thưởng tiến độ Dự án có nhiều bất trắc: Hợp đồng dựa trên tiến độ thực hiện Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 3. Phương án đối phó rủi ro * * Chuyển rủi ro sang bên thứ ba ??? phân bổ rủi ro trong một hợp đồng dự án phải được ghi văn bản rõ ràng, hợp đồng minh bạch, theo cơ chế thị trường Bài giảng môn học Quản lý Dự án www.ptit.edu.vn 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Quản lý dự án - Đỗ Thị Lan Anh.ppt