Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 2: Các câu lệnh rẽ nhánh

Có 3 loại cấu trúc điều khiển, Các cấu trúc này điều khiển thứ tự thực thi các lệnh của chương trình.

Cấu trúc tuần tự (sequence): thực hiện các lệnh theo thứ tự từ trên xuống .

Cấu trúc lựa chọn (selection): dựa vào kết quả của biểu thức điều kiện mà những lệnh tương ứng sẽ được thực hiện. Các cấu trúc lựa chọn gồm:

If

switch.

 

pptx17 trang | Chuyên mục: Lập trình mạng | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 08/06/2015 | Lượt xem: 4265 | Lượt tải: 15download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Nhập môn lập trình - Bài 2: Các câu lệnh rẽ nhánh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Click to edit Master text styles Second level Third level Click to edit Master title style ‹#› Lập trình Windows Phone – Page Transition Animation Nhập môn lập trìnhBài 2- Các Câu Lệnh Rẽ Nhánh Mục tiêu Hiểu và cài đặt được câu lệnh if Hiểu và cài đặt được câu lệnh if…else Hiểu và cài đặt được câu lệnh if lồng nhau Hiểu và cài đặt được câu lệnh switch 1. Giới thiệu Có 3 loại cấu trúc điều khiển, Các cấu trúc này điều khiển thứ tự thực thi các lệnh của chương trình. Cấu trúc tuần tự (sequence): thực hiện các lệnh theo thứ tự từ trên xuống . Cấu trúc lựa chọn (selection): dựa vào kết quả của biểu thức điều kiện mà những lệnh tương ứng sẽ được thực hiện. Các cấu trúc lựa chọn gồm: If switch. 1. Giới thiệu Cấu trúc lặp (repetition or loop): lặp lại 1 hay nhiều lệnh cho đến khi biểu thức điều kiện có giá trị sai. Các cấu trúc lặp gồm: for while do ... while. 	Tuy nhiên, thứ tự thực hiện các lệnh của chương trình còn bị chi phối bởi các lệnh nhảy như continue, break, goto. 2. Lệnh và khối lệnh Lệnh (statement): một biểu thức kết thúc bởi 1 dấu chấm phẩy gọi là 1 lệnh. Ví dụ: int a, b, c ; a=10 ; a++; 2. Lệnh và khối lệnh Khối lệnh (block): một hay nhiều lệnh được bao quanh bởi cặp dấu { } gọi là một khối lệnh. Về mặt cú pháp, khối lệnh tương đương 1 câu lệnh đơn. Ví dụ: if (a #include int main() { 	int a; 	cout >a; 	if(a>=0) 	cout #include int main() { int a; cout > a; if(a>=0) 	 cout #include void main () { 	int n, remainder; 	cout>n; remainder = (n % 2); 	switch(remainder) 	{ 	case 0: cout << n << ” is an even."; break; 	case 1: cout << n << ” is an odd."; break; 	} 	getch(); } Thảo luận 

File đính kèm:

  • pptx2.NMLT_CacCauLenhReNhanh(3g).pptx