Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Nguyễn Vũ Quốc Hưng - Chương 1: Dẫn nhập

Định nghĩa hệ điều hành (Operating System)

OS là phần mềm hoạt động ở lớp trung gian giữa người sử dụng máy tính và phần cứng.

Mục tiêu của OS là làm cho người sử dụng:

Thực thi dễ dàng các ứng dụng của mình

Thao tác điều khiển máy tính trở nên thuận tiện.

Khai thác phần cứng máy tính một cách có hiệu quả

 

pptChuyên mục: Hệ Điều Hành | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 22/10/2014 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 4download

File đính kèm:

  • pptBài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Nguyễn Vũ Quốc Hưng - Chương 1 Dẫn nhập.ppt
Tài liệu liên quan