Bài giảng MS PowerPoint 2003

1. Các thao tác cơ bản với MS PowerPoint

2. Hiệu chỉnh các trình diễn

3. Tạo các hiệu ứng cho các trình diễn

4. Trình diễn và các kỹ thuật trình diễn

5. Phương pháp thiết kế một trình diễn

6. Phương pháp thuyết trình hiệu quả

7. Kết luận

 

ppt33 trang | Chuyên mục: PowerPoint | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 08/10/2014 | Lượt xem: 1347 | Lượt tải: 5download
Tóm tắt nội dung Bài giảng MS PowerPoint 2003, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
1. Các thao tác cơ bản với MS PowerPoint 2. Hiệu chỉnh các trình diễn 3. Tạo các hiệu ứng cho các trình diễn 4. Trình diễn và các kỹ thuật trình diễn 5. Phương pháp thiết kế một trình diễn 6. Phương pháp thuyết trình hiệu quả 7. Kết luận 	 	Bạn là một sinh viên, muốn trình bày một báo cáo, một bài tập lớn, báo cáo trước hội đồng luận văn? 	Bạn là một cán bộ báo cáo trước đồng nghiệp? 	Bạn muốn trình bày một ý tưởng? 	Microsoft Power Point sẽ giúp bạn thực hiện những công việc đó một cách đơn giản mà hiệu quả cao Powerpnt File Edit View Insert Format Tools Slide Show Help Các thao tác với các Slide Chèn thêm Slide Nhân bản Slide Xóa bỏ các slide Sắp xếp của các Slide Sử dụng hình ảnh trang trí Sử dụng âm thanh thực, phim ảnh Sử dụng bảng biểu (Table) Sử dụng biểu đồ (Chart) Tạo một kiểu dáng trình diễn riêng biệt Sử dụng Template có sẵn Thay đổi hình nền màu nền. ……………………………….. 	 Hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide Hiệu ứng cho từng đối tượng trong slide 	 	Xác định rõ một mục đích cụ thể của bài trình bày Để thuyết phục ai làm gì? Để dạy ai về cái gì? 	Đặt và trả lời các câu hỏi giúp xác định mục đích của bài trình bày Tại sao mình làm bài trình bày này? Sau khi trình bày xong, mình muốn người nghe có cảm nhận gì, có hành động gì? Cấu trúc và nội dung phải được dựa trên: Mục đích của bài trình bày Kết quả nghiên cứu Đối tượng nghe Năng lực của người trình bày Thời gian trình bày Đảm bảo tính lô-gíc, đơn giản và nhất quán về cấu trúc và nội dung trình bày Linh hoạt trong lúc trình bày 	Trình bày một chiều hay thúc đẩy sự tương tác giữa người nói và người nghe? 	Kết hợp trình bày với thảo luận và hỏi đáp hay tách biệt thành các phần riêng? 	Sử dụng công cụ hỗ trợ: Hình chiếu Bảng 	Soạn tài liệu hỗ trợ trình bày Sử dụng tập tin hình chiếu làm tài liệu hỗ trợ Soạn ghi chú chi tiết hơn nếu cần Trách đọc nguyên văn từ tài liệu đã soạn sẵn hay từ hình chiếu 	Ít là nhiều: Số lượng hình chiếu phù hợp với thời gian trình bày cho phép 	Người nghe trình bày có thể đọc các nội dung thể hiện ở hình chiếu trong một thời gian ngắn 	Chọn định dạng phù hợp với mục đích/nội dung/bối cảnh của bài trình bày 	Chọn định dạng phù hợp với tình năng của máy chiếu và phòng trình bày 	Đảm bảo sự rõ ràng của nội dung trình bày trên các hình chiếu 	Có thể sử dụng hình ảnh làm nền để minh họa cho mục đích/nội dung chính của bài trình bày, nhưng không được giảm sự rõ ràng của nội dung trình bày Tiêu đề của bài trình bày Bối cảnh Người hay nhóm trình bày Địa điểm Thời gian Trang tóm lược nội dung trình bày: Nên các một hình chiếu tóm lược nội dung trình bày ngay sau hình chiếu tiêu đề nếu bài trình bày dài với nhiều chủ đề. Nêu các ý chính dưới dạng gạch đầu dòng Không tham đưa quá nhiều chữ vào trong một hình chiếu Tránh chép nguyên các đoạn văn dài trong bài viết hoàn chỉnh vào hình chiếu Duy trì tính nhất quán và lô-gíc trong trật tự các ý chính và ý phụ Các ý gạch đầu dòng phải gắn kết với nhau, chứ không phải là một danh mục tập hợp các ý một cách ngẫu nhiên Sử dụng hình ảnh, bảng biểu, đồ thị để minh họa Thiết kế một trang kết luận vào cuối bài trình bày Trang kết luận có thể là: Các khuyến nghị/giải pháp/hành động Kế hoạch thực thi Những vấn đề cần nghiên cứu thêm Tư thế thuyết trình. Cách thuyết trình trước tập thể. 

File đính kèm:

  • pptBài giảng MS PowerPoint 2003.ppt
Tài liệu liên quan