Bài giảng Microsoft Word

C1: Kích đúp chuột vào biểu tượng trên nền màn hình (Destop).

C2: Menu Start / Programs / Microsoft Office / Microsoft Word

C3: Kích chuột vào biểu tượng của Word trên thanh Microsoft Office Shortcut Bar ở góc trên bên phải nền màn hình.

 

 

ppt47 trang | Chuyên mục: Word | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1753 | Lượt tải: 14download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Microsoft Word, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ge Box, chọn: Yes: ghi tệp trước khi thoát, No: thoát không ghi tệp, Cancel: huỷ lệnh thoát. Bài giảng MS Word * Phương pháp gõ tiếng Việt Để gõ được tiếng Việt cần có font chữ tiếng Việt và chương trình gõ tiếng Việt. Các bộ font tiếng Việt: ABC, VNI, Unicode… Bộ font ABC gồm các font chữ bắt đầu bởi .Vn VD: .VnTime, .VNTIMEH. .VN3DH, .VnArial… Các font Unicode: Arial, Times New Roman, … Các chương trình gõ tiếng Việt: ABC, Vietkey, Unikey… Hiện nay bộ gõ Vietkey và Unikey đang được sử dụng rộng rãi vì có nhiều ưu điểm: dung lượng nhỏ, hỗ trợ phương pháp gõ cho nhiều bộ font,… Bài giảng MS Word * Chương trình gõ Vietkey Nháy chuột phải vào biểu tượng Vietkey ở góc dưới phải nền màn hình: Chọn cách gõ Unicode khi dùng font chữ Unicode Chọn cách gõ TCVN3 khi dùng font chữ ABC Chọn chế độ gõ tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Alt+Z) Hiện cửa sổ Vietkey để thiết lập kiểu gõ (TELEX, VNI), các tuỳ chọn, thông tin… Bài giảng MS Word * Một số phím hỗ trợ soạn thảo Tab: tạo 1 khoảng trống (ngầm định 0.5 inch), thường dùng để thụt đầu dòng đoạn văn bản. Caps Lock: bật/tắt chế độ gõ chữ hoa. Shift: - giữ Shift và gõ ký tự chữ sẽ cho chữ in hoa 	 - giữ Shift và gõ các phím có 2 ký tự sẽ cho ký tự ở trên. - giữ Shift và ấn các phím di chuyển sẽ bôi đen (chọn) đoạn văn bản. Delete: xoá 1 ký tự đứng sau con trỏ Back Space: xoá 1 ký tự đứng trước con trỏ Bài giảng MS Word * Một số phím hỗ trợ soạn thảo (tiếp) Enter: xuống dòng để gõ đoạn văn bản mới. Home: đưa con trỏ về đầu dòng. End: đưa con trỏ về cuối dòng. Page Up: đưa con trỏ lên 1 trang màn hình Page Down: đưa con trỏ xuống 1 trang màn hình Ctrl+Home: đưa con trỏ về đầu văn bản Ctrl+End: đưa con trỏ về cuối văn bản Ctrl+Enter: ngắt trang bắt buộc (sang trang mới) Bài giảng MS Word * Bôi đen đoạn văn bản Cách 1: Đưa con trỏ về đầu dòng đoạn văn bản cần bôi đen, bấm và giữ chuột trái kéo rê về cuối đoạn văn bản. Cách 2: Đưa con trỏ về đầu dòng đoạn văn bản cần bôi đen, bấm và giữ phím Shift + End. Cách 3: Đưa con trỏ về đầu hoặc cuối dòng đoạn văn bản cần bôi đen, bấm và giữ phím Shift + các phím mũi tên sang trái, phải, lên, xuống. Cách 4: Bấm và giữ phím Ctrl + A : Bôi đen toàn bộ trang văn bản. Bài giảng MS Word * 1. Sử dụng thanh công cụ Formatting: a) Định dạng ký tự - 	Bôi đen đoạn văn bản (dùng chuột hoặc dùng phím Shift kết hợp với các phím dịch chuyển) Định dạng văn bản Bài giảng MS Word * Định dạng văn bản b) Căn lề cho đoạn văn bản Bài giảng MS Word * Định dạng văn bản 2. Sử dụng menu Format/Font…: - 	Bôi đen đoạn văn bản. Vào menu Format/Font… Chọn font chữ Chọn kích thước chữ Chọn màu chữ Chọn kiểu gạch chân Khung xem trước định dạng Chọn dáng chữ (bình thường, đậm, nghiêng,  Bài giảng MS Word * Định dạng đoạn văn bản 3. Sử dụng menu Format/Paragraph… - Bôi đen đoạn văn bản, vào menu Format/Paragraph… Chọn cách căn lề Khoảng cách tính từ lề trái và phải Khoảng cách giữa các dòng Khoảng cách với đoạn trước và sau Khung xem trước định dạng  Bài giảng MS Word * Gõ chỉ số và số mũ Để gõ chỉ số, sử dụng tổ hợp phím Ctrl+= để chuyển đổi giữa chế độ gõ bình thường và chế độ gõ chỉ số. Ví dụ để gõ x1 thứ tự gõ phím như sau: x, Ctrl+=, 1, Ctrl+=, … Để gõ số mũ, sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+= để chuyển đổi giữa chế độ gõ bình thường và chế độ gõ số mũ. Ví dụ gõ x2 như sau: x, Ctrl+Shift+=, 2, Ctrl+Shift+=, … Bài giảng MS Word * Sao chép văn bản (Copy) 1.	Bôi đen đoạn văn bản cần sao chép/chuyển 2.	Ấn Ctrl+C (bấm nút Copy, menu Edit/Copy) 3.	Đặt con trỏ tại nơi muốn dán văn bản 4.	Ấn Ctrl+V (bấm nút Paste, menu Edit/Paste) Bài giảng MS Word * Di chuyển văn bản (Move) 1.	Bôi đen đoạn văn bản cần sao chép/chuyển 2.	Ấn Ctrl+X (bấm nút Cut, menu Edit/Cut) 3.	Đặt con trỏ tại nơi muốn dán văn bản 4.	Ấn Ctrl+V (bấm nút Paste, menu Edit/Paste) Bài giảng MS Word * Chia cột báo đoạn văn bản Bôi đen đoạn văn bản cần chia cột Vào menu Format  Column Chọn số cột cần chia theo mẫu Đánh số cột cần chia Đường phân cách giữa các cột Bài giảng MS Word * Tạo ký tự dạng đầu dòng Bôi đen ký tự cần tạo Vào Format  DropCap... Chọn kiểu chữ lớn Chọn Font chữ lớn Chọn số dòng chữ lớn đứng trong hộp Bài giảng MS Word * Đánh số thứ tự tự động Bôi đen đoạn văn bản cần đánh số thứ tự tự động Format  Bullets and Numbering ... Chọn kiểu đánh số thứ tự tự động cho đoạn văn bản Bài giảng MS Word * Kẻ đường viền và tô màu cho đoạn và trang văn bản Bôi đen đoạn văn bản Vào thanh menu Format  Borders and Shading Thẻ Borders: Kẻ đường viền cho đoạn văn bản đã bôi đen Thẻ Page Border: Kẻ đường viền cho trang văn bản. Thẻ Shading: Chọn màu nền cho văn bản. Bài giảng MS Word * Chèn ký tự đặc biệt Nhiều ký tự muốn đưa vào văn bản nhưng không có trên bàn phím như :       Đặt con trỏ chuột tại nơi muốn chèn. Vào menu Insert/Symbol…  1. Chọn font 2. Chọn ký tự đặc biệt 3. Ấn nút Insert để chèn Bài giảng MS Word * Chèn hình ảnh vào văn bản Mở Menu lệnh Insert, chọn lệnh Picture, chọn Clip Art. Cửa sổ Insert Clip 	Art như sau. Chọn ảnh muốn chèn 	nhấn lệnh Insert Bài giảng MS Word * Tạo chữ nghệ thuật Word Art trên tài liệu Chọn Menu Insert/Picture/WordArt. Xuất hiện hộp thoại Chọn mẫu Xuất hiện một khung nhập văn bản Nhập chữ nghệ thuật vào. Nhấn nút OK để kết thúc. Bài giảng MS Word * Thêm các hình học có sẵn vào tài liệu Bạn dùng thanh công cụ Drawing nếu chưa thấy bạn vào chọn View  Toolbar  Drawing như sau : . Bài giảng MS Word * Sử dụng các hình khối AutoShape Với công cụ AutoShapes còn cung cấp nhiều mẫu hình dạng khác nhau. Bài giảng MS Word * Chèn biểu đồ vào tài liệu Chọn Insert Picture Chart. Bài giảng MS Word * Chèn số trang Vào menu Insert/Page Number…  Chọn vị trí hiển thị: trên (Top) hoặc dưới (Bottom) Chọn căn chỉnh: Center (giữa), Right (phải)... Hiện/ẩn số trang ở trang đầu tiên Chọn định dạng Số trang khởi đầu là… Bài giảng MS Word * Tạo tiêu đề đầu trang và chân trang Đầu trang (header) và chân trang (footer) là như nhau trên mọi trang của một văn bản. Vào menu View/Header and Footer… Gõ và định dạng văn bản bình thường Bài giảng MS Word * Dùng tab tự động để định dạng Dùng chuột kích vào thước ngang để đặt tab. Kích đúp chuột vào tab vừa đặt  1. Chọn tab nào để thiết lập 2. Chọn tab trái (left), phải (right) hoặc giữa (center) 3. Chọn kiểu dẫn cho tab 4. Bấm nút Set để thiết lập tab Bài giảng MS Word * Bảng biểua) Tạo bảng Đặt con trỏ tại nơi muốn chèn bảng Vào menu Table/Insert/Table… Nhập số cột Nhập số hàng Chọn độ rộng các cột Độ rộng cột tự động vừa khít nội dung Độ rộng cột vừa với trang giấy cũng như vừa với nội dung Chọn các bảng biểu đã thiết kế sẵn Lấy các thông số trên thiết lập cho bảng biểu mới  Bài giảng MS Word * b) Dịch chuyển và chọn miền Dịch chuyển: Dùng chuột Dùng phím Tab hoặc các phím mũi tên Chọn miền: Chọn cả bảng: đặt trỏ chuột trong bảng, vào menu Table/Select/Table Chọn các hàng kề nhau: kích chuột ngoài lề trái của bảng, ngang vị trí hàng đầu tiên, giữ chuột di qua các hàng còn lại. Chọn các cột kề nhau: di chuột đến sát lề trên cột đầu tiên, con trỏ chuột chuyển từ hình chữ I thành mũi tên đen thì kích trái chuột, giữ và di qua các cột còn lại. Bài giảng MS Word * c) Thay đổi kích thước hàng/cột Thay đổi độ rộng cột: Di chuột vào đường khung phải của cột để xuất hiện mũi tên 2 chiều Giữ trái chuột và kéo đến độ rộng mong muốn 	(có thể kích đúp chuột để Word tự điều chỉnh) Thay đổi chiều cao hàng: Tương tự như trên với đường khung dưới của hàng. Bài giảng MS Word * d) Nhập ô, chia ô Nhập các ô thành 1 (Merge cells) Chọn các ô cần nhập Nháy chuột phải vào vùng vừa chọn, menu xuất hiện, chọn Merge Cells (hoặc menu Table/Merge Cells) Chia các ô thành nhiều hơn (Split cells) Chọn (các) ô cần chia Nháy chuột phải vào ô vừa chọn, menu xuất hiện, chọn Split Cells… (hoặc menu Table/Split Cells…) Hộp thoại Split Cells xuất hiện: Nhập số cột và số hàng cần chia vào khung tương ứng Number of columns và Number of rows. Bài giảng MS Word * e) Thêm cột/hàng vào bảng Chọn các cột hoặc hàng, không cần chọn tất cả các ô (số cột/hàng thêm vào sẽ bằng số cột/hàng đã chọn) Vào menu Table/Insert/ Thêm cột vào bên trái cột hiện tại Thêm cột vào bên phải cột hiện tại Thêm hàng vào bên trên hàng hiện tại Thêm hàng vào bên dưới hàng hiện tại Bài giảng MS Word * f) Xoá bảng, xoá hàng, xoá cột Chọn các cột hoặc hàng Vào menu Table/Delete/ Xoá cả bảng Xoá các cột đã chọn Xoá các hàng đã chọn Bài giảng MS Word * g) Các thao tác định dạng đường kẻ Sử dụng menu Format/Border and Shading… Chọn các ô trong bảng Vào menu Format/Border and Shading… Không kẻ khung Các nút kẻ từng đường khung Khung xem trước Chỉ kẻ khung biên ngoài Kẻ khung bao quanh tất cả ô Tự kẻ khung theo ý muốn Kiểu đường kẻ Màu đường kẻ Độ dày đường kẻ Bài giảng MS Word * Các thao tác định dạng đường kẻ (tiếp) Sử dụng thanh công cụ Tables and Borders Vào menu Table/Draw Table… Bút kẻ khung Merge Cells Màu đường kẻ Độ dầy đường kẻ Tẩy để xoá đường kẻ Kiểu đường kẻ Split Cells Chiều cao các hàng bằng nhau Chiều rộng các cột bằng nhau Chọn kiểu đường kẻ, độ dày đường kẻ…, chọn bút kẻ khung để con trỏ chuột thành hình cái bút. Di chuột qua các đường kẻ muốn định dạng. Thường dùng pp này để xoá hoặc làm đậm đường kẻ.  Bài giảng MS Word * Định dạng trang giấy trước khi in Vào menu File/Page Setup… Tab Margins (lề) Khoảng cách các lề: trên (top), dưới (bottom), trái (left), phải (right) Khoảng cách đầu trang (header) và chân trang (footer) Thiết lập làm kích thước ngầm định cho mọi văn bản  Bài giảng MS Word * Định dạng trang giấy trước khi in Kích thước trang giấy (bình thường chọn A4) Chọn hướng trang giấy: Portrait (thẳng đứng) hoặc Landscape (nằm ngang) Tab Paper Size (kích thước trang giấy) Bài giảng MS Word * Xem văn bản trước khi in Vào biểu tượng trên thanh công cụ Vào File -> Print Priview Bài giảng MS Word * In văn bản In tất cả Vào menu File/Print Preview để xem văn bản trước khi in để tránh văn bản in ra chưa vừa ý Vào menu File/Print… (Ctrl+P) In trang hiện tại đặt con trỏ In các trang được nhập vào Số bản in Nút này để chọn các thông số máy in: khổ giấy in (chọn A4), độ phân giải,…  Chọn máy in 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Microsoft Word.ppt
Tài liệu liên quan