Bài giảng Microsoft Excel - Phạm Quang Dũng

C1: Kích đúp chuột vào biểu tượng trên nền màn hình (Destop).

C2: Kích chuột vào biểu tượng của Excel trên thanh Microsoft Office Shortcut Bar ở góc trên bên phải nền màn hình.

C3: Menu Start/Programs/Microsoft Excel

 

 

ppt62 trang | Chuyên mục: Excel | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 10/10/2014 | Lượt xem: 1487 | Lượt tải: 15download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Microsoft Excel - Phạm Quang Dũng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
ới các g/t trong cột đầu tiên của bảng và hiển thị dữ liệu tương ứng trong bảng tra cứu nằm trên cột ở đối số 3. 	VD: = VLOOKUP(E3, $E$12:$F$16, 2, True) 	- Nếu g/t tra cứu nhỏ hơn g/t nhỏ nhất trong cột đầu tiên của bảng thì trả về lỗi #N/A. 	- Nếu đối số thứ 4 bằng True (hoặc 1): 	+ Các g/t trong cột đầu tiên của bảng phải được sắp xếp tăng dần. 	+ Nếu g/t tra cứu không có trong cột đầu tiên của bảng thì hàm sẽ tra cứu g/t trong bảng  g/t tra cứu. Ví dụ hàm VLOOKUP Một số hàm số quan trọng (9) HLOOKUP(g/t, bảng_g/t, hàng_lấy_d.liệu, [1/0]): hàm tra cứu theo hàng, tương tự hàm VLOOKUP Hàm xếp thứ hạng: 	RANK(g/t_xếp, bảng_g/t, tiêu_chuẩn_xếp) 	- đối số 1: là giá trị cần xếp thứ (VD: điểm 1 HS) 	- đối số 2: bảng chứa các g/t (VD: bảng điểm) 	- đối số 3: = 0 thì g/t nhỏ nhất xếp cuối cùng (VD khi xếp thứ hạng các HS trong lớp theo điểm) 	= 1 thì g/t nhỏ nhất xếp đầu tiên (VD khi xếp thứ hạng cho các VĐV đua xe theo thời gian) VD:	=RANK(A3,$A$3:$A$10,1) Ví dụ hàm RANK Khi thứ thự xếp bằng 1 RANK(g/t_xếp, bảng_g/t, tiêu_chuẩn_xếp) Khi thứ thự xếp bằng 0 Một số hàm số quan trọng (10) LEFT(“Chuỗi ký tự”, n): Cho n ký tự bên trái của chuỗi. VD: =LEFT(“Gia Lâm – Hà Nội”,7) 	cho kết quả là chuỗi “Gia Lâm” RIGHT(“Chuỗi ký tự”, n): Cho n ký tự bên phải của chuỗi. VD: =RIGHT(“Gia Lâm – Hà Nội”,6) 	cho kết quả là chuỗi “Hà Nội” MID(“Chuỗi ký tự”, m, n): Cho n ký tự tính từ ký tự thứ m của chuỗi. VD: =MID(“Gia Lâm–Hà Nội”,9,2) 	cho kết quả là chuỗi “Hà” Một số hàm số quan trọng (11) NOW(): Cho ngày và giờ ở thời điểm hiện tại. TODAY(): Cho ngày hiện tại. DAY(“mm/dd/yy”): Cho giá trị ngày. VD: =DAY(“11/25/80”) 	cho kết quả là 25 MONTH(“mm/dd/yy”): Cho giá trị tháng. VD: =MONTH(“11/25/80”) 	cho kết quả là 11 Một số hàm số quan trọng (12) YEAR(“mm/dd/yy”): Cho giá trị năm. VD: =YEAR(“11/25/80”) 	cho kết quả là 1980 Hàm Year thường được dùng để tính tuổi khi biết ngày sinh: Các thao tác soạn thảo Sao chép (Copy): Chọn miền Ấn Ctrl+C (bấm nút Copy, menu Edit/Copy) Dịch tới ô trái trên của miền định dán Ấn Ctrl+V (bấm nút Paste, menu Edit/Paste) Nếu sao chép công thức sang các ô lân cận: Di chuột tới dấu chấm ở góc phải dưới của ô, bấm giữ trái chuột và di qua các ô lân cận rồi nhả chuột (Drag & Drop). Địa chỉ tương đối của các ô trong công thức sẽ được thay tương ứng. Các thao tác soạn thảo (2) Dịch chuyển (Move): Chọn miền Ấn Ctrl+X (bấm nút Cut, menu Edit/Cut) Dịch tới ô trái trên của miền định dán Ấn Ctrl+V (bấm nút Paste, menu Edit/Paste) C2: di chuột tới bờ của miền, con trỏ thành hình mũi tên, Drag rời dữ liệu tới vị trí mới, thay thế dữ liệu cũ. Muốn xen kẽ dữ liệu cũ và mới thì giữ phím Shift trong khi Drag. Các thao tác soạn thảo (3) Sửa: 	Dịch tới ô cần sửa: kích đúp chuột, hoặc ấn phím F2, hoặc kích chuột trên thanh công thức, con trỏ nhấp nháy trong ô thì sửa bình thường. Xoá:	Chọn miền cần xoá, ấn phím Delete. Undo và Redo: 	Undo: Ctrl+Z, hoặc bấm nút trên Toolbar: có tác dụng huỷ bỏ việc vừa làm, hay dùng để khôi phục trạng thái làm việc khi xảy ra sai sót. 	Redo: Ctrl+Y, hoặc bấm nút trên Toobar: làm lại việc vừa bỏ / việc vừa làm. Một số thao tác hữu dụng Thêm/xoá hàng, cột, bảng tính: Thêm một hàng vào bên trên hàng hiện tại: menu Insert/Rows Thêm một cột vào bên trái cột hiện tại: menu Insert/Columns Thêm một bảng tính (sheet): menu Insert/Worksheet Xoá hàng hiện tại: menu Edit/Delete…Entire Row Xoá cột hiện tại: menu Edit/Delete…Entire Column Xoá bảng tính: menu Edit/Delete Sheet Một số thao tác hữu dụng (2) Các thao thác giúp nhập dữ liệu: Gõ địa chỉ tuyệt đối của ô và miền trong công thức: dùng phím F4 	VD: cần gõ $A$5:$C$8: dùng chuột chọn miền A5:C8, rồi ấn phím F4. Nhập dữ liệu tiền tệ, VD: $	6,000.00 	chỉ cần nhập 6000, sau đó ấn nút Currency $ trên thanh định dạng. Một số thao tác hữu dụng (tiếp) Nhập một dãy liên tục cách đều vào các ô liền kề nhau (không bắt buộc tăng 1 đ.vị), vd: nhập STT, nhập các tháng trong năm…: Nhập 2 g/t đầu tiên của dãy vào 2 ô tương ứng Bôi đen 2 ô vừa nhập Thực hiện Drag như khi sao chép công thức Đổi tên sheet: nháy chuột phải tại tên sheet ở góc trái dưới bảng tính, chọn Rename, gõ tên mới cho sheet rồi ấn Enter. Định dạng 1) Thay đổi kích thước hàng/cột: 2 cách chính: C1: Di chuột vào mép hàng/cột, con trỏ thành hình mũi tên 2 chiều, ấn giữ trái chuột, di đến vị trí mới rồi nhả chuột. C2: Di chuột vào mép hàng/cột, kích đúp để được kích thước vừa khít. Có thể ấn định kích thước hàng/cột bằng cách vào menu Format/Row/Height… và 	Format/Column/Width… Định dạng (2) 2) Định dạng ô (Menu Format/Cells…) - Chọn miền, vào menu Formar/Cells… + Tab Number: định cách hiển thị số + Tab Alignment: định cách chỉnh vị trí dữ liệu + Tab Font: định font chữ + Tab Border: định đường kẻ viền các ô Kiểu hiển thị số Khung xem trước Số chữ số thập phân Sử dụng ký hiệu ngăn cách hàng nghìn Cách hiển thị số âm Chú giải Menu Format/Cells… Tab Number Căn dữ liệu chiều ngang ô Xuống dòng vừa độ rộng ô Định hướng văn bản Thu nhỏ chữ vừa kích thước ô Nhập các ô liền kề thành 1 ô Menu Format/Cells… Tab Alignment Căn dữ liệu chiều dọc ô Chọn phông chữ Chọn kích thước chữ Chọn màu chữ Gạch chân chữ Xem trước Menu Format/Cells… Tab Font Chọn kiểu chữ Không kẻ khung Màu đường kẻ Khung bao ngoài Menu Format/Cells… Tab Border Chọn kiểu đường kẻ Khung bên trong Chọn từng đường kẻ khung Cơ sở dữ liệu (CSDL)1) Khái niệm CSDL gồm các trường (field) và bản ghi (record). Trường là một cột CSDL, mỗi trường biểu thị một thuộc tính của đối tượng và có kiểu dữ liệu nhất định. Bản ghi là một hàng dữ liệu. Dòng đầu của miền CSDL chứa các tên trường, các dòng tiếp sau là các bản ghi. 2) Sắp xếp - Menu Data/Sort Khi xếp thứ tự 1 danh sách (CSDL), phải chọn tất cả các cột để tránh sự mất chính xác dữ liệu. DS không có tên trường thì tên cột sẽ thay thế. Trường quy định cách xếp thứ tự gọi là khoá. Có thể định tối đa 3 khoá. Các bản ghi cùng g/t ở khoá thứ nhất được xếp thứ tự theo khoá thứ 2; cùng g/t ở khoá thứ 2 được xếp thứ tự theo khoá thứ 3. Cách làm: Chọn miền. Chọn Menu Data/Sort… Chọn khoá thứ nhất [Chọn khoá thứ hai] [Chọn khoá thứ ba] Sắp xếp tăng dần Sắp xếp giảm dần Dòng đầu là tên trường (ko sắp xếp) Ko có dòng tên trường (sắp xếp cả dòng đầu) Xếp từ trên xuống dưới Xếp từ trái sang phải 3) Tìm kiếm (Lọc dữ liệu)Menu Data/Filter Mục đích: Lấy ra những bản ghi (thông tin) thoả mãn điều kiện nhất định. Có thể lọc theo 2 cách: AutoFilter: Excel hỗ trợ điều kiện lọc Advanced Filter…: người sử dụng tự định điều kiện lọc. a) Lọc dữ liệu dùng AutoFilter Chọn miền CSDL gồm cả dòng tên trường Menu Data/Filter/AutoFilter, ô tên trường có đầu mũi tên thả xuống của hộp danh sách Kích chuột vào đó, có danh sách thả xuống: All: để hiện lại mọi bản ghi Top 10…: các giá trị lớn nhất Custom…: tự định điều kiện lọc Các giá trị của cột Lọc dữ liệu dùng AutoFilter (tiếp) Nếu chọn Custom… sẽ hiện hộp thoại Custom AutoFilter để người sử dụng tự định điều kiện lọc: b) Lọc dữ liệu dùng Advanced Filter B1: Định miền điều kiện: Dòng đầu ghi tên trường để định điều kiện, chú ý phải giống hệt tên trường của miền CSDL, tốt nhất là copy từ tên trường CSDL. Các dòng tiếp dưới ghi điều kiện: các điều kiện cùng dòng là phép AND, các điều kiện khác dòng là phép OR. VD với miền CSDL như trên: Miền đ/k để lọc các bản ghi có số SP bán ra trong tháng 1 =400 Miền đ/k để lọc các bản ghi có số SP bán ra trong tháng 1 >150 Miền đ/k để lọc các bản ghi có số SP bán ra trong tháng 1 150150 hoặc trong tháng 2 200 Lọc dữ liệu dùng Advanced Filter (tiếp) B2: Thực hiện lọc Vào menu Data/Filter/Advanced Filter… Hiện KQ lọc ngay tại miền dữ liệu Hiện KQ lọc ra nơi khác Chọn miền CSDL Chọn miền điều kiện Chọn miền hiện KQ Chỉ hiện 1 bản ghi trong số những KQ trùng lặp Đồ thị Chọn miền dữ liệu vẽ đồ thị, chú ý chọn cả 1 tiêu đề hàng và 1 tiêu đề cột đối với các đồ thị kiểu Column, Line và Pie. Bấm nút Chart Wizard trên Toolbar hoặc vào menu Insert/Chart…  Hộp thoại Chart Wizard hiện ra giúp tạo đồ thị qua 4 bước: Định kiểu đồ thị Định dữ liệu Các lựa chọn: tiêu đề, các trục, chú giải … Chọn nơi hiện đồ thị Bước 1: Định kiểu đồ thị Chọn kiểu đồ thị có sẵn: + Column: cột dọc + Line: đường so sánh + Pie: bánh tròn + XY: đường tương quan Chọn một dạng của kiểu đã chọn Bước 2: Định dữ liệu Miền DL vẽ đồ thị Chọn DL vẽ đồ thị theo hàng hoặc theo cột Tiêu đề hàng hiện tại đây Tiêu đề cột làm chú giải Bước 3: Các lựa chọn - Tab TitlesTiêu đề đồ thị và tiêu đề các trục Nhập tiêu đề đồ thị Nhập tiêu đề trục X Nhập tiêu đề trục Y Bước 3: Các lựa chọn - Tab LegendChú giải Hiện/ẩn chú giải Vị trí đặt chú giải Chú giải Bước 3: Các lựa chọn - Tab Data LabelsNhãn dữ liệu Không hiện Hiện nhãn và phần trăm Nhãn dữ liệu Hiện g/t Hiện phần trăm Hiện nhãn Bước 4: Định nơi đặt đồ thị Đồ thị hiện trên 1 sheet mới Đồ thị hiện trên 1sheet đã tồn tại Khi đồ thị đã được tạo, có thể: Chuyển đồ thị tới vị trí mới bằng phương thức Drag & Drop. Thay đổi kích thước đồ thị bằng cách kích chuột vào vùng trống của đồ thị để xuất hiện 8 chấm đen ở 8 hướng, đặt chuột vào chấm đen, giữ trái chuột và di tới kích thước mong muốn rồi nhả chuột. Thay đổi các thuộc tính của đồ thị (tiêu đề, chú giải, …) bằng cách nháy chuột phải vào vùng trống của đồ thị và chọn Chart Options… Thao tác tiếp theo như bước 3 ở trên. Thay đổi các thuộc tính của các thành phần đồ thị (font chữ, tỷ lệ các trục, màu sắc nền,…) bằng cách nháy chuột phải vào thành phần đó và chọn Format … Thay đổi thuộc tính trục đồ thị* Thay đổi tỷ lệ trên trục Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Khoảng cách các điểm chia Chuột phải trên trục, chọn Format Axis Thay đổi thuộc tính trục đồ thị* Thay đổi vị trí hiển thị dữ liệu Đối với đồ thị dạng Line, nhiều khi đồ thị vẽ xong như trên nhưng vẫn chưa chính xác vì các mốc thời gian không nằm đúng điểm chia trên trục X, do lựa chọn mặc định của Excel. Thay đổi thuộc tính trục đồ thị* Thay đổi vị trí hiển thị dữ liệu Để sửa đổi chỉ cần bỏ lựa chọn mặc định của Excel như hình trên là được. Tuy đơn giản nhưng cần nhớ vì hầu như 100% SV làm báo cáo TN mắc phải lỗi này mà không biết sửa. 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Microsoft Excel - Phạm Quang Dũng.ppt
Tài liệu liên quan