Bài giảng Mạng máy tính - Bài số 16: Mail Server MDeamon

Cài đặt Mdeamon Pro.8.1.3

Click vào Flie cài đặt có tên md813_en.exe

Màn hình Licence sẽ hiện ra  Next

 

ppt28 trang | Chuyên mục: Mạng Máy Tính | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 1621 | Lượt tải: 18download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Mạng máy tính - Bài số 16: Mail Server MDeamon, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
Cài đặt Mdeamon Pro.8.1.3 Click vào Flie cài đặt có tên md813_en.exe Màn hình Licence sẽ hiện ra  Next Nhấn I Agree để chấp nhận Chọn ổ đĩa, thư mục để cài đặt chương trình  Next Điền các thông số đăng ký  Next Nhấn Next để bắt đầu cài đặt Nhập tên Domain muốn làm suffix cho địa chỉ mail  Next Nhập vào những thông tin của User. Đây sẽ làAdministrator của server mail Khai báo IP củaDNS Server  Next Chọn chức năng Là 1 mail server đơn giản hay nâng cao Cho Mdeamon khởi động cùng Hệ điều hành hay không. Click Finish để hoàn tất phần cài đặt và khởi động MDeamon Chương trình cài đặt hoàn tất, cửa sổ quản lý Mdeamon sẽ xuất hiện cho phép ta cấu hình. Cấu hình cho Domain Menu Setup  Primary Domain Domain name : nhập vào tên Domain. HELO domain : tên này sử dụng trong câu lệnh SMTP. Primary domain IP : nhập vào IP Domain Cấu hình Port Đây là những Port mà chương trình Mdeamon giám sát. Thường thì ta không thay đổi Kiểm tra DNS Server đã khai báo chính xác chưa Tạo 1 Account mới. Menu Accounts  New Account… Nhập các thông tin cần thiết để tạo 1 Account mới Kiểm tra danh sách Account trong menu Accounts  Account manager Ta có thể duyệt Mail bằng trình duyệt Web, để sử dụng mail này ta truy cập địa chỉ: http://“IP_Server”:3000 Nhập User name, Password. Hộp thư của bạn sẽ hiện ra sẵn sàng phục vụ. Bạn sẽ nhận được trong hộp thư lá thư đầu tiên do chương trình Mdeamon gởi tới Để gởi thư ta Click “New” Điền thông tin vào các Text box, và nhập nội dung thư cần gởi rồi nhấn Send now Khi đối tượng đăng nhập vào hộp thư, sẽ thấy thư của ta đã được gởi đến Double Click vào đó để hiện nội dung thư 

File đính kèm:

  • pptBài giảng Mạng máy tính - Bài số 16 Mail Server MDeamon.ppt