Bài giảng Kỹ năng nghề

- VHDN: hành lang pháp lý để mọi cán bộ nhân

viên tuân thủ.

- Nắm rõ chủ trương của những người lãnh đạo.

- VHDN góp phần tạo dựng sự khác biệt giữa các

doanh nghiệp.

- Hiểu được truyền thống riêng của mỗi doanh

nghiệp

- Thể hiện trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, là

biểu hiện của nếp sống văn minh.

- VHDN: giữ chân nhân tài.

pdf16 trang | Chuyên mục: Kỹ năng nghề nghiệp | Chia sẻ: dkS00TYs | Ngày: 15/10/2014 | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 7download
Tóm tắt nội dung Bài giảng Kỹ năng nghề, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút "TẢI VỀ" ở trên
 trong doanh
nghiệp,…
Tư tưởng: suy nghĩ của nhân viên về doanh
nghiệp đang làm việc, về công việc mình đang
thực hiện v.v…
Ý niệm: Nét đặc trưng của doanh nghiệp
( Áo Blouse trắng: hình tượng người bác sĩ)
GiỚI THIỆU VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
KHÁI NIỆM VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Logo
Hướng ngoại
1. Văn hóa đồng lòng
- Chú trọng con người
- DN được coi như gia đình
- Mọi người đều có cơ hội tham
gia vào các Quyết định
2. Văn hóa “nghiệp chủ”
- Nhấn mạnh vào việc đổi mới sáng
tạo và tìm cơ hội trên TT
- Các cá nhân tự nguyện và chấp
nhận rủi ro
4. Văn hóa cạnh tranh
-Chú trọng đến hiệu quả
-Coi mục tiêu là thước đo duy nhất
-Mọi người coi trọng việc thực hiện
nhiệm vụ để đạt được mục tiêu
3. Văn hóa quan liêu
-Coi trọng các trật tự đã xác lập
-Các hoạt động bị chi phối bởi các
qui định hành chánh
-Hoạt động quản lý thường tập trung
vào việc giám sát & đánh giá việc
tuân thụ các qui định
CÁC LOẠI VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
GiỚI THIỆU VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
12/15/2009
4
Logo
ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
- Tầm nhìn rõ ràng.
- Sứ mệnh và nhiệm vụ cụ 
thể.
- Kiên định trong mục tiêu.
- Mạnh mẽ trong lãnh đạo.
- Tuyển những người tài.
- Tự do trong hợp tác.
- Quyền lực được chia sẻ.
- Mục tiêu là khách hàng.
- Ý tưởng được xem xét.
- Cải tiến được ủng hộ.
- Thành công được ghi 
nhận…
GiỚI THIỆU VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
Logo
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP BẮT NGUỒN TỪ NHỮNG 
GIÁ TRỊ
Nhiều lãnh đạo đã mắc
lỗi khi áp đặt văn hóa mà
không khơi gợi nhận
thức của nhân viên với
các giá trị văn hóa. Nếu
không giảng giải được
cặn kẽ hệ thống các giá
trị văn hóa của DN có ích
lợi gì với nội bộ tổ chức,
tất yếu mọi hình thức
triển khai chỉ là phong
trào.
GiỚI THIỆU VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
12/15/2009
5
Logo
VAI TRÕ
Văn hóa doanh nghiệp – Sự sống còn của công ty
Văn hoá được hiểu
như một hệ thống
những chuẩn mực
và giá trị mà những
thành viên trong
cộng đồng tác động
lẫn nhau, thực hiện
và sự tác động ấy
tạo nên một sự
khác biệt.
CHỨC NĂNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
Logo
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Yếu tố cốt lõi của sự thành công
“Đã đến lúc các doanh nghiệp
Việt Nam nên nghiên cứu và
thành lập thêm một bộ phận
quản lý mới trong hệ thống quản
trị doanh nghiệp để chuyên quản
lý về văn hóa doanh nghiệp” (TS.
Hoàng Đình Phi – Chủ tịch HĐQT
EduViet và Chủ tịch HĐQT Tập
đoàn Sannam)
VAI TRÕ
CHỨC NĂNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
12/15/2009
6
Logo
Văn hóa doanh nghiệp: Chìa khóa để DN trường tồn
Nhiều doanh nghiệp (DN) áp
dụng thành công những chuẩn
mực như thương hiệu, tiêu
chuẩn, sản phẩm, tác phong
nhân viên… bỗng giật mình nhìn
lại và nhận ra rằng, đó vẫn chưa
phải là văn hóa riêng của DN
mình. Xây dựng văn hóa DN sẽ
còn rất nhiều gian nan bởi nó ẩn
chứa rất nhiều yếu tố, cả hữu
hình và vô hình, không phải cứ
muốn là thực hiện được.
VAI TRÕ
CHỨC NĂNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
Logo
Văn hóa DN ẩn chứa sự tâm linh
“Văn hóa kinh
doanh trong một tổ
chức đã tiến đến
mức độ cao nhất,
trở thành một thứ
Đạo, mà từ thế hệ
này tới thế hệ khác
tôn sùng và làm
theo”.
VAI TRÕ
CHỨC NĂNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
12/15/2009
7
Logo
Văn hóa doanh nghiệp tạo
cho tất cả mọi người trong
công ty cùng chung thân làm
việc, vượt qua những giai
đoạn thử thách, những tình
thế khó khăn của công ty và
họ có thể làm việc quên thời
gian.
“Văn hóa doanh nghiệp tạo
được sự khích lệ, động lực
cho mọi người và trên hết
tạo nên khí thế của một tập
thể chiến thắng”
 TẦM QUAN TRỌNG
CHỨC NĂNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
Logo
CHỨC NĂNG:
• Làm cho các thành viên hội nhập với DN
• Giúp cho DN thích nghi với môi trường hoạt động
• Điều chỉnh hành vi của thành viên phù hợp với
hành vi được chấp nhận trong DN.
CHỨC NĂNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
12/15/2009
8
Logo
THỂ HIỆN:
• Bên trong: những giá trị
được các thành viên chia sẻ
và được thể hiện qua dấu
hiệu, biểu tượng, ngôn ngữ,
biểu hiện.
• Bên ngoài: hoạt động mỹ
thuật (màu sắc, trang trí,..),
kiến trúc, khẩu hiệu, biểu
tượng (logo), những hành vi
có thể quan sát được.
CHỨC NĂNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
Logo
Xây dựng lòng tin trong doanh nghiệp
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – VĂN HÓA 
HỘI NHẬP
Giữ lời hứa để giữ niềm tin
Công khai, minh bạch và trung thực
NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN:
12/15/2009
9
Logo
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – VĂN 
HÓA HỘI NHẬP
"Hãy thuê những cá nhân
phù hợp với mô tả về
phong thái làm việc của
công ty bạn, và tôi đảm
bảo là việc ra vào nhân
công ở công ty bạn sẽ
giảm 70%, ngay cả khi đó
là môi trường làm việc di
động cao”.
Phong thái công ty
David Miles, Chủ tịch tập đoàn 
The Miles/LeHane
NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN:
Logo
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – VĂN 
HÓA HỘI NHẬP
Gia nhập một công ty mới, rất nhiều bạn trẻ cảm thấy
“shock” trước nền văn hóa công ty lạ lẫm. Văn hóa giống
như bản sắc riêng của mỗi công ty, nếu không học được
cách hòa nhập với nó, nhiều bạn sẽ bị "out" ngay từ tháng
đầu thử việc.
Luôn Tự Tin Vào Khả Năng Của Mình
Hãy Biết Quan Sát 
Hãy Biết Lựa Chọn
Hãy Là Một Người Thông Thái
Không Nên Nói Quá Nhiều
Thích nghi với Văn hóa công ty
NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN:
12/15/2009
10
Logo
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – VĂN HÓA 
HỘI NHẬP
Thiếu sự tin tưởng lẫn nhau giữa nhà quản lý 
và các nhân viên 
Nguyên nhân thường là
do hệ thống quản lý theo
chiều dọc với nhiều cấp
bậc gây ra. Các nhà quản
lý thì xem việc lãnh đạo
là thực thi quyền lực,
trong khi các nhân viên
xem các nhà quản lý như
những “kẻ thù địch”.
NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH:
Logo
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – VĂN HÓA 
HỘI NHẬP
Một nguyên nhân khác là không có sự công bằng
trong việc khen thưởng, tệ hơn là sự phân chia lợi
ích của doanh nghiệp bị nghiêng về quyền lợi của
các nhà quản lý.
Thiếu sự tin tưởng lẫn nhau giữa nhà quản 
lý và các nhân viên
Ngoài ra, sự bất tín của các
nhân viên còn xuất phát từ lý
do doanh nghiệp thường đối
xử với họ như là những “công
dân hạng hai”. Cần lưu ý rằng
khách hàng thì có thể tìm lại
những nhân viên tài giỏi và
trung thành với tổ chức.
NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH:
12/15/2009
11
Logo
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – VĂN HÓA 
HỘI NHẬP
Họ đột nhiên được thông báo
phải làm theo những kế hoạch
nào đó mà không hề được giải
thích, thậm chí có kế hoạch
còn hoàn toàn trái ngược với
những gì mà họ đã được
thông báo cách đó không lâu.
Khi bị đối xử như vậy, các
nhân viên sẽ không thể làm
việc chủ động, sáng tạo, mà
cứ phó mặc cho mọi chuyện
muốn ra sao thì ra.
Nhân viên phải làm theo những kế hoạch 
bất ngờ và thiếu tính Nhất quán
NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH:
Logo
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – VĂN HÓA 
HỘI NHẬP
Xuất hiện nhiều tin đồn không chính xác 
Một khi các thông tin nội
cấp cho toàn thể nhân
viên không được cung
cấp cho tòan thể nhân
viên một cách công khai,
đầy đủ và kịp thời, sẽ có
nhiều tin đồn xuất hiện,
gây ra nhiều thiệt hại,
xáo trộn không lường
trước được cho tổ chức.
NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH:
12/15/2009
12
Logo
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – VĂN HÓA 
HỘI NHẬP
Nhân viên cảm thấy hình ảnh của doanh nghiệp 
chưa được quảng bá đầy đủ và chính xác 
Khi làm việc cho một tổ
chức, nhân viên sẽ cảm
thấy hình ảnh cá nhân của
mình cũng gắn liền với
hình ảnh của tổ chức. Vì
vậy, nếu hình ảnh của
doanh nghiệp không được
mô tả chính xác trước
công chúng, nhân viên sẽ
cảm thấy bất mãn.
NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH:
Logo
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – VĂN HÓA 
HỘI NHẬP
Nhân viên chẳng có ấn tượng gì về 
các Giám đốc cao cấp
Đó là khi các nhà lãnh đạo cấp cao
của doanh nghiệp, do vô tình hay cố
ý, đã tạo ra một khoảng cách với các
nhân viên. Doanh nghiệp chỉ có môi
trường văn hóa mạnh, tạo được sự
gắn kết giữa các nhân viên với nhau
khi các Giám đốc cấp cao hiểu được
rằng nhiệm vụ của họ không chỉ là
đem về những lợi ích mang tính vật
chất cho doanh nghiệp, mà còn phải
tạo ra được một sự thu hút và thuyết
phục các nhân viên. Dỉ
Director
NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH:
12/15/2009
13
Logo
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – VĂN HÓA 
HỘI NHẬP
Nhân viên tỏ ra bất mãn với các 
nhà quản lý cấp Trung 
Họ cảm thấy rằng các nhà quản lý
cấp trung cũng giống như những
người "cai quản thuộc địa". Nguyên
nhân chính thường là các nhà quản lý
cấp trung không nhận được sự chỉ
đạo thích hợp từ các nhà quản lý cấp
cao hoặc trong trường hợp tệ hơn, họ
cũng làm theo cách mà các nhà quản
lý cấp cao đã đối xử với họ
manager
NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH:
Logo
BẢN CHẤT VĂN HÓA CỦA
TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
1) Giờ làm việc 
Từ thứ Hai đến thứ Bảy:
Từ 8:00 đến 17:30, nghỉ trưa từ 12g-
13g30
CÁC QUY ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC CẦN THIẾT CỦA CÔNG TY
12/15/2009
14
Logo
2) Trang phục
Nam: Đồng phục Công ty, áo blouse hoặc Ao sơ-
mi – Quần tây – Giày – Cravat, đeo bảng tên và 
huy hiệu NHG
Nữ: Đồng phục Công ty hoặc Áo sơ-mi – Váy đầm 
(Ao dài) – Giày, đeo bảng tên và huy hiệu NHG.
CÁC QUY ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC CẦN THIẾT CỦA CÔNG TY
BẢN CHẤT VĂN HÓA CỦA
TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Logo
3) Hành vi ứng xử & Giao tiếp nội bộ:
• Bắt tay và chào hỏi khi gặp nhau.
• Thân ái và đoàn kết với mọi thành viên trong
công ty.
• Luôn luôn nêu cao tinh thần hợp tác và làm việc
nhóm.
• Sẵn sàng chia sẻ và truyền đạt tri thức giữa các
thành viên trong công ty.
CÁC QUY ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC CẦN THIẾT CỦA CÔNG TY
BẢN CHẤT VĂN HÓA CỦA
TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
12/15/2009
15
Logo
3) Hành vi ứng xử & Giao tiếp nội bộ:
• Làm hết việc – Không làm hết giờ
• Tôn trọng tự do và thông tin cá nhân
• Sẵn sàng đón nhận những đóng góp chân thành
của các thành viên khác.
• Nêu cao tinh thần trách nhiệm và đóng góp ý
tưởng trong công việc.
CÁC QUY ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC CẦN THIẾT CỦA CÔNG TY
BẢN CHẤT VĂN HÓA CỦA
TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Logo
4) Kỷ luật Làm việc:
• Đúng giờ – Đúng việc – Đúng chức năng
nhiệm vụ
• Tuân thủ các Quy chế – Quy định – Quy trình
của Công ty/đơn vị (Quy chế tổ chức & quản
lý, sổ tay nhân viên, quy chế lương, các quy
trình chuẩn ISO 9001:2000)
BẢN CHẤT VĂN HÓA CỦA
TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
CÁC QUY ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC CẦN THIẾT CỦA CÔNG TY
12/15/2009
16
Logo
Trân trọng 
cảm ơn

File đính kèm:

  • pdfBài giảng Kỹ năng nghề.pdf
Tài liệu liên quan